Låt oss hjälpa dig med ditt belysningsbyte – steg för steg.

Vad du vill göra själv och överlåta till oss är upp till dig.

Om du följer stegen nedan så kommer det att gå lätt och bli rätt.

Inventera och planera

Inventera din belysning. Sammanställ armaturtyper, ljuskällor, antal och placering. Ta hjälp av vår mall.

Förslag på armaturer för ett effektivt byte. Ta hänsyn till om ljuset behöver förbättras. Hänsyn tas till typ av installationssätt och om befintligt kablage kan användas. En schablonberäknad energikalkyl används.

Förkalkyl och armaturförslag

Offert och kalkyl

Ett kostnadsförslag på ett fullt färdigt arbete tillsammans med kalkyler och ljusberäkningar presenteras.

Här ser du hur din lokal kommer belysas, vad det kostar dig under hela livstiden och hur mycket du sparar i förhållande till din befintliga belysning.

Om du tackar ja till vårt affärsförslag har vi ett planeringsmöte. Vi lägger upp en tidplan för arbetet och hur det ska minst påverka er verksamhet. Vi hjäper även till med finansiering via leasing om så önskas.

Efter slutförd installation har ni en ny belysningsanläggning som ger er ett bättre ljus, men framförallt lägre drift- och underhållskostnader.

Installation och finansiering

Vill du ha hjälp på vägen ?

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring oss på 046-2769505 så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.