Eftersom lysrören fasas ut under året är det många industrier, verkstäder och lagerlokaler i Landskrona, Svalöv, Eslöv och Lomma som valt att byta ut sin belysning.

Lägre energiförbrukning, mindre underhåll, bättre ljus och en framtidssäkrad belysnings-anläggning är några av fördelarna man får genom att byta ut sina gamla belysning.

Fördelarna är så många att du kommer fråga dig varför du inte gjort det tidigare.

Vägen till ny industribelysning är enklare än du tror – och betalar sig snabbare än vad du räknat med.

Här får du svar på alla dina frågor kring ny belysning i din industri- eller lagerlokal.

Maximera besparingen med smart belysning

En modern industribelysning bygger på LED-teknik.Förutom den lägre energiförbrukningen får du fler fördelar i form av minimalt underhåll och stora möjligheter att styra belysningen så den används mer effektivt.

Att låta det stå tänt endast där man är för tillfället har man gjort länge med rörelsesensor eller närvarosensor.

Dessa har styrt större sektioner med flera armaturer, till exempel en lagergång.

Dagens moderna industriarmaturer lämpar sig väl att styras mer individuellt. Varje armatur kan ha en integrerad sensor som styr en armatur. Armaturen behöver inte släcka helt mellan tillfällena den sktieras. Istället kan man använda så kallad korridorfunktion eller grundljusfunktion som innebär att den går ner till ett neddimrat läge innan den släcks. På så sätt får du ett grundljus som gör att det inte är helt släckt kring dig, men energiförbrukningen är inte mer än 10-20% av fullt ljus.

Hur mycket sparar man på ny belysning ?

Genom att installera ny industribelysning kan du spara mer än 90 % av den energiförbrukning du har idag. Hur stor besparingen blir, beror på hur mycket ljus du har idag och vilken typ av armaturer, antalet nya armaturer och om du kompletterar med någon form av ljusreglering.

Det enklaste bytet är att ersätta  en mot en. En ny armatur ersätter en gammal. Du behåller samma placering och samma funktioner. Den här typen av byte ger normalt en besparing på 50 %.

Kan du istället välja belysning som sprider ljuset mer effektivt, kan antalet armaturer bli färre och därmed minskar också den installerade effekten. Man brukar uppnå ytterligare 10-20 % besparing genom detta.

För att nå den optimala besparingen kan du addera olika former av ljusreglering. Närvaro-/frånvarosensorer i kombination med tidsstyrning och dagsljusreglering kan ge dig ytterligare 20 % besparingar.

Hur snabbt betalar sig ett byte ?

Återbetalningstiden för ny industribelysning hänger naturligtvis ihop med hur mycket den installerade effekten minskar, den årliga drifttiden samt hur stor investering man väljer att göra.
Desto högre utnyttjandegrad, ju kortare blir naturligtvis återbetalningstiden.
I vissa fall väljer man också att höja nivån på ljuset vilket gör att slutresultatet inte är jämförbart rakt av mot utgångsläget.
För att få en rättvisande bild bör man även ta med de underhållskostnader som det skulle innebära att behålla befintlig belysning.

Vi hjälper dig från start till mål

Ljusplanering

Med hjäp av en ljusplanering simuleras de nya armaturernas placering och antal i dina lokaler. Du ser bland anat hur mycket ljus du får och den installerade effekten.

Kalkyler

Hur stor blir din investering ? Hur mycket kommer du att spara ? Hur snabbt betalar det sig ?
Vi ger dig svaren på de här frågorna

Finansiering

Genom att leasa din belysning kommer du dra nytta av dina besparingar redan från första dagen. En bra finansieringslösning gör att du inte binder upp kapital i onödan.

Kompetens nära till hands

En kompetent leverantör som kan driva hela projektet är en viktig faktor för ett lyckat belysningsbyte. Kontakta en av våra belysningsexperter för ett förutsättningslöst samtal.

Fredrik Ström

Fredrik är ytterst lösningsorienterad och ger sig inte förrän kunden är nöjd med både ljus och energibesparing. Kontakta Fredrik: fredrik.strom@mammuth-se Tel: 076-0446900

Läs mer »

Nicklas Kvist

Med 10 år i belysningsbranschen har Nicklas hunnit driva projekt i olika storlekar. Från start till mål med underentreprenörer från olika branscher. Kontakta Nicklas: nicklas.kvist@mammuth.se

Läs mer »

Det går bra att lämna dina kontaktuppgifter nedan eller ring oss på 046-2769505 så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.

producerad av Ennkabb AB