Därför fasas lysrören ut 2023

Lysrör fasas ut på grund av flera skäl, inklusive miljömässiga och tekniska faktorer. Här är några av de främsta skälen: Sammanfattningsvis fasas lysrör ut på grund av dess ineffektivitet, miljöpåverkan och tekniska begränsningar. LED-lampor är ett bättre alternativ eftersom de är mer energieffektiva, miljövänliga och flexibla i användningen.