Därför fasas lysrören ut 2023

Lysrör fasas ut på grund av flera skäl, inklusive miljömässiga och tekniska faktorer. Här är några av de främsta skälen: Sammanfattningsvis fasas lysrör ut på grund av dess ineffektivitet, miljöpåverkan och tekniska begränsningar. LED-lampor är ett bättre alternativ eftersom de är mer energieffektiva, miljövänliga och flexibla i användningen.

Nicklas Kvist

Med 10 år i belysningsbranschen har Nicklas hunnit driva projekt i olika storlekar. Från start till mål med underentreprenörer från olika branscher. Kontakta Nicklas: nicklas.kvist@mammuth.se Tel: 070-2185320

Fredrik Ström

Fredrik är ytterst lösningsorienterad och ger sig inte förrän kunden är nöjd med både ljus och energibesparing. Kontakta Fredrik: fredrik.strom@mammuth-se Tel: 076-0446900

Pär Ljunggren

Pär har en lång och gedigen kunskap från installationsbranschen. Med stor erfarenhet kring äldre belysningsinstallationer kombinerat med mycket kunskap om nya armaturer och olika styrsystem är han en nyckelperson vid ditt belysningsbyte. Kontakta Pär par.ljunggren@mammuth.se Tel: 073-5254970