Ny belysning kan vara en tung investering som inte alltid känns akut. En ny maskin kan ge ökad produktion och avkastning omgående medan ljus är något som bara ska finnas där.

Hårdare miljökrav har gjort att en av våra vanligaste ljuskällor – lysröret – fasas ut under hösten 2023. Det innebär också att många blir tvingade att planera för ett utbyte av belysning tidigare än man tänkt sig.

Genom att erbjuda finansiering i form av leasing behöver inte investeringen bli lika kännbar.
Det går ofta att anpassa månadskostnaden efter den besparing som görs.
I de flesta fall medför leasing ett oförändrat, eller förbättrat, kassaflöde.

Varför ska jag leasa ?

Genom att leasa din belysning fördelar du kostnaderna jämnt över tid och belastar inte balansräkningen. Företaget kan använda sitt kapital till annat som ger bättre avkastning.

Leasingavgiften är enkel att budgetera och dras som en driftskostnad i bokföringen.

Leasingavtalet löper normalt mellan 24 och 60 månader med ett slutligt restvärde från 5 %.

Genom leasing av ny belysning  kommer besparingarna dig till nytta redan från första dagen utan att du gör någon investering.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Vi finns i Kävlinge, centralt placerade mellan Landskrona, Lomma, Svalöv och Eslöv.

Lämna dina kontaktuppgifter eller ring oss på 046-2769505 så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.

producerad av Ennkabb AB