Pär Ljunggren

Pär har en lång och gedigen kunskap från installationsbranschen. Med stor erfarenhet kring äldre belysningsinstallationer kombinerat med mycket kunskap om nya armaturer och olika styrsystem är han en nyckelperson vid ditt belysningsbyte. Kontakta Pär par.ljunggren@mammuth.se Tel: 073-5254970

Fredrik Ström

Fredrik är ytterst lösningsorienterad och ger sig inte förrän kunden är nöjd med både ljus och energibesparing. Kontakta Fredrik: fredrik.strom@mammuth-se Tel: 076-0446900

Nicklas Kvist

Med 10 år i belysningsbranschen har Nicklas hunnit driva projekt i olika storlekar. Från start till mål med underentreprenörer från olika branscher. Kontakta Nicklas: nicklas.kvist@mammuth.se Tel: 070-2185320